Bohusläns Föreningsarkiv

Direktsänd föreläsning från Riksarkivet-Landsarkivet i Göteborg 2018-05-17

Publicerat

Svenskt näringsliv i omvandling från 1980 fram till våra dagar 

I föreläsningen beskriver ekonomihistorikern Oskar Broberg några av de senaste årtiondenas viktigaste ekonomiska omvandlingskrafter. Det handlar om hur processer som globalisering, digitalisering, statens förändrade roll och den finansiella sektorns expansion i grunden har förändrat förutsättningarna för såväl det svenska näringslivet som för nationell politik. 


Plats: Spisrummet, Bohusläns museum

Tid: 18.30-19.15

Entré: Fri entré.

Samarrangemang med Bohusläns museum och Riksarkivet-Landsarkivet i Göteborg.