Bohusläns Föreningsarkiv

Personal

PERSONAL

Elisabeth Sandberg Niklasson, arkivchef

Linda Ohlsson, arkivarie

Pia Lysberg, assistent

Maud Danielsson, assistent