Bohusläns Föreningsarkiv

Personal

PERSONAL

Elisabeth Sandberg Niklasson, arkivchef

Linda Ohlsson, arkivarie

Lars-Åke Heidengård, IT-ansvarig