Bohusläns Föreningsarkiv

2019-10-09 Arkivens dag

Publicerat

Lördagen den 9 november 2019
Spisrummet, Bohusläns museum
Gömt och glömt?

11.00-12.00 Elisabeth Renström – Gömda och glömda historier

Bild på Elisabeth Renström med suddig bakgrund
Elisabeth renström

Radioprogrammet Släktband har under 15 år berättat om människoöden från gångna tider. Många av berättelserna har handlat om sådant som varit gömt och glömt, tills senare tiders släktforskare kunnat förstå vad det var som verkligen hände. Elisabeth Renström berättar i sitt föredrag om Lycka som övergavs av sin man Sixten Sparre, om Andreas som 1808 föddes som Therese, om Salomon som oskyldig låstes in i fängelse men tog revansch och om de båda strömstadbröderna som föll offer för en farlig våldsman. Idag har förövaren en grav, men ingen vet var hans offer begravdes.

13.00-14.00 Louise Lindblom – Mamsell Henrika – Byggherre, humorist & kvinnosakskvinna!

Svartvitt porträtt Louise Lindblom
Louise Lindblom

Louise Lindblom berättar den sällsamma historien om den bortglömda Henrika Widmark, en kvinna från Ljusdal som rörde sig i Europa, i salonger och styrelserum i Stockholm, verkade under kvinnorörelsen mellan 1848-1920. Widmark verkade i både Nya Idun och i Handarbetets Vänner, samt gav ett stort arv till Fredrika Bremer Förbundet. Under hela sin livstid skrev hon verser och texter till beställningsverk och festligheter i både Stockholm och på Västkusten.

Bokomslag Biografi Mamsell Henrika
Bokomslag Mamsell Henrika

Ur en hyllningsvers av Henrika till Henrik Ibsen uppläst för honom på en middag i Stockholm 1898:
Och mannen häpnade och kvinnan tänkte: – Är det till mig, som skalden talar så-! Och viljekraft i hennes öga blänkte, hon började sitt eget lif förstå. Hon kände att hon ej var kvinna bara, Men först och främst hon ville mänska vara

Logotype Bohusläns föreningsarkiv

”Samarrangemang med Bohusläns museum”.