Bohusläns Föreningsarkiv

Årsmötet uppskjutet!

Publicerat

Viktig information till våra medlemsföreningar!

Med hänsyn till den extraordinära situation som råder till följd av coronavirus covid-19 och för att undvika smittspridning har Bohusläns föreningsarkivs styrelse beslutat att skjuta upp årsmötet som var tänkt att hållas i Hörsalen på Bohusläns museum den 31 mars.

Vi återkommer med mer information inom kort!

BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV