Bohusläns Föreningsarkiv

Släktforskardator

Bohusläns föreningsarkiv har ett nära samarbete med Bohusläns museums arkiv och bibliotek, dels genom ett gemensamt dataregister över arkivbildare dels via en gemensam forskarplats för släktforskare i museets bibliotek. Här kan du som släktforskar ta del av informationsmaterial och litteratur kring släktforskning, tips på bra länkar etc.

 

Du kan också boka plats vid vår släktforskardator med olika sökbara databaser och program. Du kan boka in dig för 2 tim/gång.

 

Välkommen att boka tid genom att kontakta någon av oss på Bohusläns föreningsarkiv eller Bohusläns museum.

 

Kontakta oss!