Bohusläns Föreningsarkiv

Röster ur arkiven

På denna sida lyfter vi fram berättelser ur arkivet. Alla handlingar har sin egen historia vilken vi kan levandegöra genom att sätta färg på personerna och händelserna bakom texterna i protokollen, figurerna på bilderna eller människorna i breven och låta dem få tala och göra sina röster hörda.

Välkomna in i arkivet!

Majblomman och Sanitetsblomman

Beda Hallberg ville skapa en blomma som skulle symbolisera de vilda blommorna på våren, en människokärlekens blomma. Tanken var att blomman skulle säljas varje år på 1:a Maj och att den skulle vara så pass billig att alla skulle kunna köpa den. Avsikten var bekämpa tuberkulosen som var en av dåtidens största folksjukdomar vilken framför allt drabbade yngre personer. De flesta känner till historien kring Beda Hallberg och hennes Majblomma. Däremot är det inte lika många som vet att arbetarrörelsen hade en egen blomma, Sanitetsblomman, som till en början konkurrerade med majblomman. Här följer en liten beskrivning av de båda blommornas historia.

Läs mer >>

IK WIKING – En bortglömd fotbollshistoria

Det finns endast ett fåtal spår kvar efter Idrottsföreningen Wiking men av det efterlämnade klubbvapnet kan man utläsa att föreningen grundades i Lysekil 1906. I april 1908 bytte föreningen namn till Lysekils Idrottssällskap och i november 1909 slogs de samman med IFK Lysekil.

Läs mer >>

Släktforska i föreningsarkiv

Ofta får vi på Bohusläns Föreningsarkiv besök av släktforskare som söker information rörande deras släktingar, dels i arkivmaterial men också i vårt omfattade tidningsarkiv.

Läs mer >>

FANMÅLERSKAN Ida Mellgren 1853 – 1918

Under hösten 2006 startade föreningsarkivet ett fanprojekt i vilket drygt 150 stycken mottagna fanor och standar fotograferades, dokumenterades, digitaliserades och slutligen också arkiverades genom att de rullades runt klädda papprullar tillsammans med ett skyddande specialomslag. Sedan projektet har ytterligare ett 40-tal fanor och standar levererats till arkivet vilka sedermera också kommer att digitaliseras och arkiveras.

Läs mer >>