Bohusläns Föreningsarkiv

Bohusläns föreningsarkiv är en ideell förening som bevarar arkivhandlingar från drygt 1900 föreningar och privatpersoner från slutet av 1800-talet fram till nutid. Här finns handlingar, filmer, fotografier med mera samt en stor samling fanor och standar.

Strandpromenad som leder fram till Bohusläns museum där Bohusläns föreningsarkiv finns.

Röster ur arkiven

Berättelsen om mörderskan Britta Maria Andersdotter. Föga visste vi vad som väntade när vi började nysta i denna kriminalhistoria vilken skulle komma bita sig fast i både kropp och själ. Känsliga läsare varnas för otäcka beskrivningar. Läs mer >>

Äldre svartvitt vykort föreställande Lasarett och Fängelse i Uddevalla med omgivning. Fotot taget i början av 1900 talet och bebyggelsen är tidstypisk. Text på vykortet: Imp. Uddevalla Papperh. Hildur Andersson och Uddevalla Lasarett och Fängelse

Gott nytt Skottår önskar Bohusläns föreningsarkiv tillsammans med Revykungen Einar Dahl (1904-1979). Bilden och visan Skottårskuppletten, kommer från revyn Aftonlövets skrattupplaga eller lev som vanligt som sattes upp år 1940. Läs mer >>

9 stycken revyklädda kvinnor. Kvinnan längst till vänster står lite framför de andra och håller handen på en kanon gjord av papp. Kanonen står framför de andra kvinnorna. Bakom gruppen av kvinnor finns en ridå med texten SKOTTÅR och en rund ring med årtalet 1940 i. Bilden är svartvit.

Fyrarnas apostel och lotsarna och fyrmännens egen predikant Johan Axel Rehnborg. Läs om Johan Axel Rehnborg och de missionsresor han gjorde till Svenska fyrplatser under första halvan av 1900 talet. Läs mer >>

Seger II vid kaj med Kapten på däck före avresan söderut från Lysekil

Bohuslänska curlingklubben bildades den 5 mars 1852 och är Sveriges äldsta curlingklubb. Det var Skottarna som tog med sig curlingen till Sverige. William Andrew Macfie var en Skotte som slog sig ner i Uddevalla på 1840-talet. Läs mer >>

Äldre svartvitt foto Thomas Thorburn spelar curling

Lyssna på riktiga röster ur arkiven. Hör makarna Märta och Nils Hillén berätta om hur de skickade matpaket till Oslo under Andra Världskriget eller på Bengt Blomdahl bördig från Uddevalla berätta om sin uppväxt. Lyssna och läs mer >>

Landets nykterhetsorganisationer organiserade tillsammans omkring sex procent av befolkningen 1910. Nykterhetsrörelsen blev en folkrörelse som skulle fostra sina medlemmar till att bli goda samhällsmedborgare. Läs mer >>

Gammalt kassaskrin med ovanpå I.O.G.T. 73 Wikingen

Våren 1908 bröt det ut en strejk inom transportarbetarfacket vilket kom att leda till öppen konflikt i hamnarna. Arbetsgivarna tog in arbetsvilliga från England vilka placerades på utklassade båtar, sk Lumplenabåtar. Läs mer >>

Stenarbetare i stenbrott

Under hösten 2006 startade föreningsarkivet ett fanprojekt i vilket drygt 150 stycken mottagna fanor och standar fotograferades, dokumenterades, digitaliserades, katalogiserades och slutligen också arkiverades. Läs mer >>

Det finns endast ett fåtal spår kvar efter Idrottsföreningen Wiking men av det efterlämnade klubbvapnet kan man utläsa att föreningen grundades i Lysekil 1906. I april 1908 bytte föreningen namn till Lysekils Idrottssällskap. Läs mer >>

Oscar Swahn föddes 1847 i Tanums socken. Swahn deltog i flera olympiska spel och lyckades vinna sex olympiska medaljer. Över 72 år gammal deltog han i OS 1920 och är därmed den äldsta medaljören genom tiderna. Läs mer >>

Alfred och Oscar Swahn

Beda Hallberg ville skapa en blomma som skulle symbolisera de vilda blommorna på våren, en människokärlekens blomma. Tanken var att blomman skulle säljas varje år på 1:a Maj och att den skulle kunna köpas av alla. Läs mer >>

5 st sanitetsblommor

Ofta får vi på Bohusläns Föreningsarkiv besök av släktforskare som söker information rörande deras släktingar, dels i arkivmaterial men också i vårt omfattade tidningsarkiv. Välkommen och besök oss och ta del av materialet. Läs mer >>

Nyheter