Bohusläns Föreningsarkiv

Bohusläns föreningsarkiv är en ideell förening som bevarar arkivhandlingar från drygt 1800 föreningar och privatpersoner från slutet av 1800-talet fram till nutid. Här finns handlingar, filmer, fotografier med mera samt en stor samling fanor och standar.

Strandpromenad som leder fram till Bohusläns museum där Bohusläns föreningsarkiv finns.

Röster ur arkiven

Under hösten 2006 startade föreningsarkivet ett fanprojekt i vilket drygt 150 stycken mottagna fanor och standar fotograferades, dokumenterades, digitaliserades, katalogiserades och slutligen också arkiverades. 

Det finns endast ett fåtal spår kvar efter Idrottsföreningen Wiking men av det efterlämnade klubbvapnet kan man utläsa att föreningen grundades i Lysekil 1906. I april 1908 bytte föreningen namn till Lysekils Idrottssällskap.

Oscar Swahn föddes 1847 i Skärbo, Tanums socken. Swahn deltog i flera olympiska spel och lyckades under dessa vinna sex olympiska medaljer. När han deltog i OS 1920 var han 72 år och 279 dagar gammal och därmed den äldsta medaljören genom tiderna.

Alfred och Oscar Swahn

Beda Hallberg ville skapa en blomma som skulle symbolisera de vilda blommorna på våren, en människokärlekens blomma. Tanken var att blomman skulle säljas varje år på 1:a Maj och att den skulle vara så pass billig att alla skulle kunna köpa den.

5 st sanitetsblommor

Ofta får vi på Bohusläns Föreningsarkiv besök av släktforskare som söker information rörande deras släktingar, dels i arkivmaterial men också i vårt omfattade tidningsarkiv. Välkommen och besök oss och ta del av arkivmaterialet och tidningar på mikrofilm.

Våren 1908 bröt det ut en strejk inom transportarbetarfacket vilket kom att leda till öppen konflikt i hamnarna. Arbetsgivarna tog in arbetsvilliga från England vilka placerades på utklassade båtar, sk Lumplenabåtar.

Stenarbetare i stenbrott

Nyheter