Om oss

Om Bohusläns Föreningsarkiv

Arkivet startade i början av 1930-talet under namnet Föreningarnas Arkiv och var verksamt under detta namn till slutet av 1950-talet då verksamheten stagnerade. I mitten av 1960-talet tog dock nya initiativtagare och eldsjälar upp tanken om ett folkrörelsearkiv och 1968 startades nuvarande arkivförening under namnet Folkrörelsearkivet i Uddevalla men med intention att verka i hela Bohuslän. 1992 ändrades namnet till Bohusläns Föreningsarkiv samtidigt som arkivet fick statligt uppdrag att verka som landskapsarkiv för Bohuslän. Även Färgelanda kommun tillhör verksamhetsområdet.

Bohusläns Föreningsarkiv är en ideell förening och organisationer som lämnar sina handlingar hit blir medlemmar. Detta innebär att handlingarna deponeras i föreningsarkivet och ägarrätten kvarstår hos föreningen. Verksamheten finansieras dels genom medlemsavgifter och dels via stöd från Västra Götalandsregionen och kommunerna i verksamhetsområdet.

Målet är att sprida kunskap om arkiven som är en del av vårt nationella kulturarv, att göra samlingarna tillgängliga och att uppmuntra till forskning.

Föreningsarkivet förvarar idag arkivhandlingar från drygt 1900 föreningar från slutet av 1800-talet fram till idag. Här finns arkivhandlingar, fotografier och en stor samling fanor och standar. Som exempel kan nämnas material från stenindustrierna i Bohuslän, segelsällskapen och andra äldre idrottsföreningar. Arkivet är sökbart via NAD, Riksarkivets nationella arkivdatabas.

Ta gärna del av arkivets jubileumsskrift 1968-2008.

Livet på föreningsarkivet.

Föreningsarkiven i Västra Götaland har i samverkan med studenterna vid kursen 3D-animation och visualisering på Högskolan Väst producerat filmen ”Livet på föreningsarkivet”. Denna film kan ses som en introduktion till hur föreningsarkiven fungerar, vad som händer när man levererar handlingar till arkiven och hur de historiska rösterna får komma till liv i arkiven.

Välkomna in i arkivet!

Verksamheten stöds av:

 

Loggor för kommuner och region som stödjer Bohusläns föreningsarkiv.

Bohusläns föreningsarkivs logga