Leveranser

INLÄMNING AV ARKIVMATERIAL

Innan du för första gången överlämnar föreningens arkivhandlingar så bör kontakt tas med föreningsarkivet för en diskussion.

Innan leveransen är det viktigt att föreningen själv gjort en genomgång av arkivmaterialet och då rensat bort sådant som inte ska lämnas till arkivet, ta t.ex. bort dubbletter av handlingar, handlingar som gallras utifrån gällande gallringsråd, häftklamrar, plastfickor, gem etc. men behåll arkivets inre ordning. Se handledning

Vi tar normalt sätt inte emot verifikationer. Det är upp till varje förening/organisation att själva ta hand om sina verifikationer (fakturor, kvitton, räkningar, kontoutdrag etc) i minst 7 år innan de kan kastas så till vida att övrig kassabokföring finns bevarad.

Arkivmaterialet skall vara rent från damm och smuts när det kommer till arkivet. Vi tar inte heller emot fuktskadat material eller handlingar angripna av skadedjur eller mögel.

Det är upp till varje medlemsförening att bestämma hur ofta man vill leverera sitt arkivmaterial. Ett tips är att inte vänta för länge utan ha som regel att lämna in handlingarna då de inte längre är aktuella för verksamheten, förslagsvis vart femte år.

Vi tar hand om upphörda föreningars arkiv utan kostnad. De blir då en gåva och äganderätten till materialet tillfaller således Bohusläns föreningsarkiv.

Dock vill vi uppmana föreningar att ta sitt ansvar för framtida vård och förvaring av föreningens arkivhandlingar och därför i samband med nedläggning av föreningens verksamhet överlämna eventuella överskott till föreningsarkivet!

När du har bestämt dig för att göra en leverans – ring och boka en tid!

Dekorativ bild. Leverans av 8 st kartonger från medlemsförening. På gavlarna finns text med vad respektive karton innehåller .