Organisation

Bohusläns föreningsarkiv är en politiskt obunden ideell förening och ett regionalt arkiv med uppgift att arbeta för att handlingar och annan dokumentation med anknytning till föreningslivet inventeras, insamlas, förtecknas, vårdas samt att samlingarna tillgängliggörs för allmänhet och forskare. Föreningsarkivet skall även svara för rådgivning, utbildning och stöd i arkivfrågor till de ideella organisationerna.

Stadgar för Bohusläns Föreningsarkiv.

Bohusläns föreningsarkivs logga