Tillgänglighet

Här kan du se information om våra lokaler

Bohusläns föreningsarkiv hyr lokaler i Bohusläns museum. Då Bohusläns museum ska vara tillgängligt för alla och arbetar för att öka tillgängligheten till utställningar, verksamhet och samlingar gäller samma regler om tillgänglighet även för föreningsarkivet. Här redogörs vilka möjligheter samt begränsningar som kan finnas när du besöker oss. Personalen i museets reception hjälper dig gärna om du har några frågor under ditt besök.

Besökare med rörelsehinder

 • Det finns handikapparkering vid museets entréfasad mot museiparken.
 • Entrén har en automatisk dörröppnare.
 • Handikapptoalett finns i anslutning till entréhallen, dörrbredd 90 cm.
 • Det finns hiss till övervåningen, till Hyllan och föreningsarkivet.
 • Det finns en rullstol att låna om du har svårt för att gå. Ta kontakt med personalen i receptionen.
 • Alla trappor är försedda med färgmarkering på de översta och nedersta trappstegen.
 • Alla våra lokaler är anpassade så att man kan ta sig runt med rullstol och rullator.

Besökare med allergier

Bohusläns museum strävar efter att undvika allergiframkallande material i utställningar och inredningar. Frånsett på toaletterna, används inte parfymerade städkemikalier.

Dofter och damm

Bohusläns museum har inga allergiframkallande växter inne på museet. I samband med produktion av nya utställningar kan det ibland förekomma damm och starka dofter. Om du är osäker kontakta oss inför ditt besök.

Pälsallergiker

Inga sällskapsdjur får tas med in på Bohusläns museum eller Bohusläns föreningsarkiv med undantag för ledarhundar.

Besökare med synnedsättning

Vissa av museets och föreningsarkivets utställningar kan upplevas som mörka. Detta är en nödvändighet då flera av föremålen inte kan utsättas för starkt ljus.

Besökare med hörselnedsättning

Hörselslinga finns installerad i de lokaler där det förekommer programaktiviteter såsom Hörsalen, Spisrummet och på Hyllan. I övriga lokaler kan det kompletteras med mobil hörslinga vid behov.

Besökare med barnvagn

 • Entrén har en automatisk dörröppnare.
 • Hiss finns till övervåningen, Hyllan och föreningsarkivet.
 • Alla museets lokaler och utställningar, såväl fasta som tillfälliga, är anpassade så att man kan ta sig runt med barnvagn. Museet ansvarar inte för parkerade barnvagnar.
 • Restaurangen och café Kajkanten har ingen barnmat för mindre barn till försäljning men hjälper gärna till att värma medhavda burkar.
 • Skötbord finns på entréplan och övervåningen.

Tillgänglighetsdatabasen

Mer information finns här i tillgänglighetsdatabasen

TD-logga Tillgänglighetsdatabasen
Bohusläns föreningsarkivs logga