Bohusläns Föreningsarkiv

Ta del av arkiven

På Bohusläns föreningsarkiv förvaras arkivmaterial från mer än 1800 föreningar och organisationer. Av dessa är cirka 300 medlemmar. Hos oss finns alla slags föreningar representerade: fackföreningar, nykterhetsföreningar, idrottsföreningar, politiska föreningar, frireligiösa föreningar, intresseföreningar, samhällsföreningar etc. En stor del av fackföreningarna är knutna till den bohuslänska stenindustrin. Den äldsta föreningen i arkivet är Bohus Länska Curlingklubben från 1852. De flesta av arkiven är helt öppna för forskning men vissa har villkor för tillgängligheten och i de fallen måste man få tillstånd av arkivägaren/föreningen.

 

I vår databas finns uppgifter om samtliga arkivbildare som förvaras i Bohusläns föreningsarkiv samt uppgifter om föreningsarkiv som förvaras i andra arkivinstitutioner och som registrerats i samband med inventeringsarbete. Sammanlagt innehåller databasen cirka 3400 uppgifter om olika förenings-, företags- och personarkiv.

 

Om du vill förbereda dig inför ett besök i Bohusläns föreningsarkiv kan du söka i Nationella Arkivdatabasen (NAD). Databasen är ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik. Här finner du uppgifter om bildande- och slutår, materialets tidsomfattning och en kortfattad lista över innehållet i de flesta arkiv som förvaras på Bohusläns föreningsarkiv. För en fullständig bild över våra samlingar rekommenderas dock att du kontaktar oss!

Spara