Ta del av arkiven

På Bohusläns föreningsarkiv förvaras arkivmaterial från mer än 1900 föreningar och organisationer. Av dessa är cirka 300 medlemmar. Hos oss finns alla slags föreningar representerade: fackföreningar, nykterhetsföreningar, idrottsföreningar, politiska föreningar, frireligiösa föreningar, intresseföreningar, samhällsföreningar etc. En stor del av fackföreningarna är knutna till den bohuslänska stenindustrin. Den äldsta föreningen i arkivet är Bohuslänska curlingklubben (äldre benämning Bohus Länska Curlingklubben) från 1852. De flesta av arkiven är helt öppna för forskning men vissa har villkor för tillgängligheten och i de fallen måste man få tillstånd av arkivägaren/föreningen.

I vår databas finns uppgifter om samtliga arkivbildare som förvaras i Bohusläns föreningsarkiv samt uppgifter om föreningsarkiv som förvaras i andra arkivinstitutioner och som registrerats i samband med inventeringsarbete. Sammanlagt innehåller databasen cirka 3400 uppgifter om olika förenings-, företags- och personarkiv.

 Om du vill förbereda dig inför ett besök i Bohusläns föreningsarkiv kan du söka i Nationella Arkivdatabasen (NAD). Databasen är ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik. Här finner du uppgifter om bildande- och slutår, materialets tidsomfattning och en kortfattad lista över innehållet i de flesta arkiv som förvaras på Bohusläns föreningsarkiv. För en fullständig bild över våra samlingar rekommenderas dock att du kontaktar oss!

Vy längs arkivhyllor i ett arkiv.