Bohusläns Föreningsarkiv

Personal

Linda Ohlsson, arkivchef

Karolina Alehall, arkivassistent

Lars-Åke Heidengård, IT-ansvarig