Besök arkivet

VÄLKOMMEN TILL ARKIVET

Är du student, forskare eller bara allmänt nyfiken så är du varmt välkommen att besöka oss!

Vy längs arkivhyllor i ett arkiv.
Här kan du hitta källmaterial till din uppsats. Information om dina anförvanter.

Läsa tidningsartiklar från forna tider. Eller varför inte jämföra tidningars rapportering om historiska händelser. Hur har man lyft fram och skildrat dessa? Hur har tidningarnas politiska färg och lokala hemvist påverkat urval och vinklingar?

Vi hjälper dig att söka fram uppgifter i våra databaser såsom relevant källmaterial, tidningsartiklar, referenslitteratur med mera.

Vi lotsar dig vidare till andra arkivinstitutioner som kan bistå med relevant material.

Vi utför även viss återsökning på uppdrag mot ersättning.

Bohusläns föreningsarkivs logga