Arkivens dag 2022

Årets tema för arkivens dag var myter och mysterier och dagen firades i samverkan med Bohusläns museum. Från våra respektive samlingar tog vi fram två historiska händelser som blivit mytomspunna. Från vårt arkiv valde vi att belysa det tyska trupptransportfartyget S/S Westfalen som förliste utanför Marstrand år 1944 och där 200 personer omkom. Det rörde sig om såväl tyska soldater på väg hem på permission som norska krigsfångar på väg till koncentrationsläger. Under dagarna som följde flöt döda kroppar i land längst med Bohuskusten. Mysteriet bestod i huruvida fartyget blev torpederat eller minsprängt.
Bohusläns museums arkiv valde att belysa den fruktansvärda historien kring det Myrtengrenska barnamordet i Uddevalla år 1701. Den gemensamma utställningen stod för beskådan i museets foajé den 4-21 november.

Bohusläns föreningsarkiv och Bohusläns museums miniutställning under arkivens dag 2022.

Miniutställning i Bohusläns museums foaje.


Arkivens dag den 12/11 firades i Hörsalen på Bohusläns museum genom två föreläsningar. Göran Kristensson från Marstrands hembygdsförening talade om S/S Westfalen och visade exempel på de fotografier från händelsen som finns bevarade i hembygdsföreningens arkiv varefter författaren Maria Gustavsdotter berättade om det Myrtengrenska mordet. En berättelse om två förälskade ungdomar och deras påföljande tragiska öde där de båda unga föräldrarna dömdes för barnamord och där modern avrättades medan fadern rymde på väg till sitt straff och därefter tros ha tagit sig vidare till Norge. Ett 70-tal personer besökte föreläsningarna vilka var mycket uppskattade.

Göran Kristensson från Marstrands hembygdsförening håller föredrag om fartygsolyckan S/S Westfalen. På filmduken i bakgrunden syns texten Peter Moen 1901-1944. Norsk motståndsman. Fängslad och torterad. Skrev dagbok i fängelset. Det finns en bild på Peter Moen och hans dagbok.
Göran Kristensson från Marstrands hembygdsförening som talar om S/S Westfalen.

Maria Gustavsdotter som är författare håller föredrag om det Myrtengrenska mordet. På filmduken i bakgrunden syns en äldre karta över Uddevalla stad.

Maria Gustavsdotter som är författare och talar om det Myrtengrenska mordet.


Bohuslänningen var på plats dagen till ära och intervjuade vilket resulterade i en artikel som publicerades på deras webbplats den 12/11 och i papperstidningen den 14/11.

Logga Arkivens dag