Bli medlem

En verksam förening/organisation kan bli medlem i Bohusläns föreningsarkiv och får då deponera sitt arkiv i föreningsarkivet mot en årlig medlemsavgift. Depositionen innebär att föreningen fortfarande äger och bestämmer över sina arkivhandlingar och avgör själv vem som får nyttja materialet.

Vid en verksamhetsövergång, sammanslagning med annan förening eller liknande, övergår äganderätten till den nybildade föreningen. Om föreningen läggs ner övergår äganderätten till Bohusläns föreningsarkiv.

 

SOM MEDLEM FÅR DU:

  • Säker förvaring i godkända arkivlokaler
  • Ordning och reda
  • Arkivbeständiga förvaringsmaterial
  • Arkivförteckning
  • Återsökbara handlingar
  • Rådgivning och utbildning i arkivfrågor
  • Inbjudan till olika medlemsarrangemang

 

MEDLEMSAVGIFT 2024

I ovanstående medlemsavgift ingår en fri hyllmeter. Härefter tillkommer en avgift på 90 kronor för varje påbörjad hyllmeter som föreningen tar i anspråk.

Bohusläns föreningsarkivs logga