Röster ur arkiven

På denna sida lyfter vi fram berättelser ur arkivet. Alla handlingar har sin egen historia vilken vi kan levandegöra genom att sätta färg på personerna och händelserna bakom texterna i protokollen, figurerna på bilderna eller människorna i breven och låta dem få tala och göra sina röster hörda.

Välkomna in i arkivet!

Grattis kära mor!

På söndag firar vi Mors Dag och med det visar vi våra kära mödrar den uppskattning som de förtjänar. Men vet du egentligen hur det hela startade? Visste du att Mors Dag firades första gången redan 1919 och att idén infördes av den svenska författarinnan Cecilia Bååth-Holmgren.

Läs mer >>


Berättelsen om mörderskan Britta Maria Andersdotter

Berättelsen om mörderskan Britta Maria Andersdotter. Föga visste vi vad som väntade när vi började nysta i denna kriminalhistoria vilken skulle komma bita sig fast i både kropp och själ. Känsliga läsare varnas för otäcka beskrivningar.

Läs mer >>


Gott nytt Skottår

önskar Bohusläns föreningsarkiv tillsammans med Revykungen Einar Dahl (1904-1979). Visan Skottårskuppletten, kommer från revyn Aftonlövets skrattupplaga eller lev som vanligt som sattes upp år 1940. Einar Dahls personarkiv förvaras hos oss på Bohusläns föreningsarkiv.

Einar Dahl föddes i Falun i mars 1904. Student 1924. Folkskollärare 1926. Till Uddevalla 1927.

Läs mer >>


Krutgubbe och skärgårdsmissionär!

Johan Axel Rehnberg föddes den 13 maj 1868 i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Han var son till handlare Anders August Rehnberg och Selma Elisabet Matilda Kjellberg, Lerbäck socken. I unga år arbetade Rehnberg först som dräng och sedan som bagerigesäll. Han gifte sig 1889-12-29 med Ida Charlotta Andersdotter, född i Skövde 1860-09-02, och tillsammans fick de fem barn. 1893 blev Rehnberg baptist i Stockholms första Baptistförsamling och några år senare började han sin evangeliska bana som predikant i Norge och Sverige.

Läs mer >>


Bohuslänska curlingklubben.

Bohuslänska curlingklubben bildades den 5 mars 1852 och är Sveriges äldsta curlingklubb. Det var Skottarna som tog med sig curlingen till Sverige. William Andrew Macfie var en Skotte som slog sig ner i Uddevalla på 1840-talet och han introducerade curlingsporten för Uddevallaborna och var även en av grundarna till Bohuslänska curlingklubben 1852.

Läs mer >>


Lyssna på riktiga röster ur arkiven.

Möt de äkta makarna Märta och Nils Hillén som berättar om hur de skickade matpaket till släktingar och vänner i Oslo under Andra Världskriget och om de tackbrev som de fick i retur i vilka det gavs en målande bild av olika människoöden och livshändelser i ett ockuperat Norge.
Eller varför inte lyssna på Bengt Blomdahl som var bördig från Uddevalla och som gjorde karriär inom Svenska Kommunalarbetareförbundet där han bland annat var förbundsordförande från 1972. I en inspelad intervju beskriver han sin uppväxt under enkla förhållanden i ett fattigt arbetarkvarter i Uddevalla under 1920-1940-talet och hans engagemang i Socialdemokratiska Ungdomsklubben Styrbord.

Lyssna och läs mer >>


Eva Rodhes fotoalbum.

Nu kan vi äntligen bjuda på den film som vi gjort i samverkan med Bohusläns museum. Filmen är en del i museets utställning MOD2021 – jämställdhet och rösträtt. Denna och en massa annat spännande material kan ni ta del av på plattformen www.mod2021.se

Läs mer >>


Rusdrycksförbud och folkbildning.

Landets nykterhetsorganisationer organiserade tillsammans omkring sex procent av befolkningen 1910. Nykterhetsrörelsen blev en folkrörelse som skulle fostra sina medlemmar till att bli goda samhällsmedborgare. Genom studiecirklar och kurser fick de en demokratisk skolning vilket gav kunskap och förmåga att handskas med och att fatta politiska beslut såväl på nationell som kommunal nivå.

Läs mer >>


Oscar Swahn – En olympisk krutgubbe

Oscar Swahn föddes 1847 i Skärbo, Tanums socken. Vid 16-års ålder gick han med i Tanums Skarpskytteförening och när han 1869 bosatte sig i Uddevalla fortsatte han där sin skyttekarriär i den Frivilliga Skarpskytteföreningen (Uddevalla Skyttegille).
1891 flyttade Swahn till huvudstaden där han tävlade för Stockholms Skarpskytteförening.
Swahns deltog i flera olympiska spel och lyckades under dessa vinna sex olympiska medaljer. När han deltog i OS 1920 var han 72 år och 279 dagar gammal och kunde därmed befästa sin ställning som den äldsta olympiska medaljören genom tiderna. Ett epitet som han har kvar än i våra dagar.

Läs mer >>


Majblomman och Sanitetsblomman

Beda Hallberg ville skapa en blomma som skulle symbolisera de vilda blommorna på våren, en människokärlekens blomma. Tanken var att blomman skulle säljas varje år på 1:a Maj och att den skulle vara så pass billig att alla skulle kunna köpa den. Avsikten var bekämpa tuberkulosen som var en av dåtidens största folksjukdomar vilken framför allt drabbade yngre personer. De flesta känner till historien kring Beda Hallberg och hennes Majblomma. Däremot är det inte lika många som vet att arbetarrörelsen hade en egen blomma, Sanitetsblomman, som till en början konkurrerade med majblomman. Här följer en liten beskrivning av de båda blommornas historia.

Läs mer >>


IK WIKING – En bortglömd fotbollshistoria

Det finns endast ett fåtal spår kvar efter Idrottsföreningen Wiking men av det efterlämnade klubbvapnet kan man utläsa att föreningen grundades i Lysekil 1906. I april 1908 bytte föreningen namn till Lysekils Idrottssällskap och i november 1909 slogs de samman med IFK Lysekil.

Läs mer >>


Släktforska i föreningsarkiv

Ofta får vi på Bohusläns Föreningsarkiv besök av släktforskare som söker information rörande deras släktingar, dels i arkivmaterial men också i vårt omfattade tidningsarkiv.

Läs mer >>


FANMÅLERSKAN Ida Mellgren 1853 – 1918

Under hösten 2006 startade föreningsarkivet ett fanprojekt i vilket drygt 150 stycken mottagna fanor och standar fotograferades, dokumenterades, digitaliserades och slutligen också arkiverades genom att de rullades runt klädda papprullar tillsammans med ett skyddande specialomslag. Sedan projektet har ytterligare ett 40-tal fanor och standar levererats till arkivet vilka sedermera också kommer att digitaliseras och arkiveras.

Läs mer >>


Kravallerna i Vinbräcka

Den moderna stenindustrin växte fram under mitten av 1800-talet, främst i Blekinge, Halland och Bohuslän.

Anledningen till att den kom att växa fram just här är den rikliga tillgången av granit och möjligheten till sjötransport. I samband med stenbrotten växte det fram små samhällen.

Stenhuggarna kom att organisera sig i fackföreningar ganska sent. I Bohuslän startade den första fackföreningen i Hunnebostrand 1896. Samma år bildades även Stens Avd 16 i Hjälmedal.

Läs mer >>

 

Dokument som berättar att Boxningsklubben Gard har upptagits som medlem i Gymnastik och Idrottsföreningarnas Riksförbund