Arkivens dag

I Sverige firade vi Arkivens Dag för första gången 1998 och sedan 2002 firas dagen i hela Norden den andra lördagen i november. Målsättningen med dagen är att genom diverse arrangemang väcka intresse för arkivens verksamhet samt genom öppenhet visa på arkivens betydelse för vårt lands kulturarv. Redan första året bjöd 350 arkivinstitutioner från hela Sverige tillsammans in 35 000 besökare till öppet hus, utställningar och föreläsningar i sina lokaler. Detta ledde till önskemål om att projektet skulle fortsätta som ett årligt återkommande arrangemang. Från 1999 startade man med teman och sedan dess har dagen arrangerats med ett nytt tema varje år. Under de följande åren anslöt sig flera av de nordiska länderna och sedan 2002 medverkar samtliga nordiska länder årligen den andra lördagen i november. Med några års mellanrum arrangeras dessutom dagen med ett gemensamt nordiskt tema.

Du kan läsa mer om detta och de landsomfattande arrangemangen här: http://www.arkivensdag.nu

Logga arkivens dag