Bohusläns Föreningsarkiv

Tidningsarkivet

Dagstidningar är en intressant källa och många gånger ett utmärkt komplement till arkivens originalkällor. Ibland kan en artikel i en dagstidning vara den enda dokumentation av en händelse som finns bevarad. Bohusläns föreningsarkiv har ett omfattande tidningsarkiv där du kan ta del av dagstidningar på mikrofilm från 1800-talet och framåt. Tidningsarkivet erbjuder stora forskningsmöjligheter för den som är intresserad av släkt- eller lokalhistoria eller söka uppgifter om ett speciellt ämne. Vi har även ett dataregister med cirka 95 000 registrerade tidningsartiklar som hjälper och förbättrar möjligheterna att hitta relevant artikel.

Föreningsarkivet har två mikrofilmsläsare varav en där du kan nu få med dig dina forskningsfynd digitalt, de skickas helt enkelt till din mail.

En av läsarna är kopplad till en dator med vridbar skärm kan arbetsplatsen anpassas till dina förutsättningar. Läsaren är dessutom placerad på ett höj och sänkbart skrivbord vilket ger ytterligare anpassningsmöjligheter.

Den som tidigare läst tidning på mikrofilm vet att kvaliteten kan variera väldigt och det är ibland nästan omöjligt att läsa texten, Den kan vara väldigt mörk, suddig, skev och för liten. Detta är nu ett minne blott. Den nya läsaren är kopplad till dator med ett special program som erbjuder kontrastjustering, textjustering och en fantastisk zoom/förstoringsmöjlighet bland mycket annat.

Bohusläns föreningsarkiv är mycket stolta och tacksamma för det generösa bidraget av Thordén stiftelsen som gjort detta möjligt.

Då intresset för tidningsarkivet är särskilt stort vill vi att ni ringer i förväg och bokar en tid vid en läsapparat, tel. 0522-37011 eller info@bohusarkiv.se.

Dessa tidningar finns på mikrofilm

DagstidningÅr
Post och inrikes tidningar1694–1854 (spridda år)
Uddewalla Weckoblad1826–1837
Bohus Läns tidning1838–1883
Tro, kärlek, hopp1841–1844
Uddewalla tidning1853–1854
Bohusläningen1878–2013
Lysekils-Bladet1881–1883
Lysekils Badtidning1882–1883
Lysekils Tidning1884–1885 (1889)
Bohusläns Allehanda1887–1891
Bohusläns Nyhets & Annonsblad1890–1891
Bohusläns Annonsblad1891–1895
Lysekils Posten1895–1897
Skärgården1896–1904
Stenarbetaren1897–1921
Albert Anderssons Annonsblad1899–1902
Lysekils Kuriren (och Nya)1901–1921
Uddevalla Tidning1902–1917
Bohusläns Tidning1904–1907
Bohus-Posten1910–1952
Uddevalla-Bladet1917–1920
Kuriren1921–1963
Bohuskusten1941–1943
Lysekils Posten1979–1985
Uddevalla-Posten1979–1994

Spara