Tidningsarkivet

Dagstidningar är en intressant källa och många gånger ett utmärkt komplement till arkivens originalkällor. Ibland kan en artikel i en dagstidning vara den enda dokumentation av en händelse som finns bevarad. Bohusläns föreningsarkiv har ett omfattande tidningsarkiv där du kan ta del av dagstidningar på mikrofilm från 1800-talet och framåt. Tidningsarkivet erbjuder stora forskningsmöjligheter för den som är intresserad av släkt- eller lokalhistoria eller söka uppgifter om ett speciellt ämne. Vi har även ett dataregister med cirka 95 000 registrerade tidningsartiklar som hjälper och förbättrar möjligheterna att hitta relevant artikel.

Föreningsarkivet har en mikrofilmsläsare där du kan nu få med dig dina forskningsfynd digitalt, de skickas helt enkelt till din mail.

Då mikrofilmsläsaren är kopplad till en dator med vridbar skärm kan arbetsplatsen anpassas till dina förutsättningar. Läsaren är dessutom placerad på ett höj och sänkbart skrivbord vilket ger ytterligare anpassningsmöjligheter.

Den som tidigare läst tidning på mikrofilm vet att kvaliteten kan variera väldigt och det är ibland nästan omöjligt att läsa texten, Den kan vara väldigt mörk, suddig, skev och för liten. Detta är nu ett minne blott. Den nya läsaren är kopplad till dator med ett special program som erbjuder kontrastjustering, textjustering och en fantastisk zoom/förstoringsmöjlighet bland mycket annat.

Bohusläns föreningsarkiv är mycket stolta och tacksamma för det generösa bidraget av Thordén stiftelsen som gjort detta möjligt.

Då intresset för tidningsarkivet är särskilt stort vill vi att ni ringer i förväg och bokar en tid vid en läsapparat, 0522-65 65 03 eller info(a)bohusarkiv.se.

Dekorativ bild på tidningarna Bohus Läns Tidning och Uddewalla Weckoblads förstasidor. Tidningarna är från 1800-talets första hälft texten är med dåtidens typsnitt.