Gott nytt Skottår

önskar Bohusläns föreningsarkiv tillsammans med Revykungen Einar Dahl (1904-1979)

9 stycken revyklädda kvinnor. Kvinnan längst till vänster står lite framför de andra och håller handen på en kanon gjord av papp. Kanonen står framför de andra kvinnorna. Bakom gruppen av kvinnor finns en ridå med texten SKOTTÅR och en rund ring med årtalet 1940 i. Bilden är svartvit.

Bilden och visan Skottårskuppletten, kommer från revyn Aftonlövets skrattupplaga eller lev som vanligt som sattes upp år 1940. Einar Dahls personarkiv förvaras hos oss på Bohusläns föreningsarkiv.

Bild av texten till Skottårsvisa 1940.

Einar Dahl föddes i Falun i mars 1904. Student 1924. Folkskollärare 1926. Till Uddevalla 1927. Var distriktsordförande i SSU under nio år från 1930. Tillhörde SSU:s förbundsstyrelse. Blev socialdemokratiska partidistriktets ordförande 1941 och är det ännu. Kommunalt mycket engagerad. Blev stadsfullmäktig 1930 och ordf. där 1959. Har varit ordf. i beredningsutskottet, Folkets Hus- och Idrottshallens styrelser (i båda under byggnadstiden). Är ordf. i Dahlgrens stiftelse, sekr. i Gustavsbergsstiftelsen sedan 1930, har varit ordf. i lärarorganisationen, är ordf. i Barnens Dag (Stenebynäs), ordf. i Stiftelsen Barnhemmets vänner och i stiftelsen Gerlesborgsskolan. Ledamot av Folkets parks styrelse, ledamot av Stiftelsen Aröds hemmet.
Ledamot av Landstinget 1934, ordf. där 1959. Ordf. i direktionen för Svenshögen. Ordf. i styrelsen för Gräskärrs ungdomsskola. Ledamot av länsnykterhetsnämnden. Ledamot av Gustav B Thordéns stiftelse.
Riksdagsman, andra kammaren 1954, första kammaren sedan 1958. Tillhör konstitutionsutskottet. Verksam i nykterhetsrörelsen. Medlem av IOGT, NTO och Tempel Riddare Orden. Ordf. i många år i logen Frideborg och Frideborgs Byggnads AB. Varit förbundsordf i NTO:s ungdomsförbund Heimdal. Varit med och byggt upp NTO:s
scoutverksamhet.
Flitigt anlitad som föreläsare på skilda områden. Esperantist sedan 1922. Deltagit i 26 universella esperantokongresser. Tillhör den internationella ledningen. Har hållit radiokurser och andra kurser i esperanto. Skrivit läroböcker i esperanto. Revy och teaterman. Turné med Glada Korpen i folkparkerna. Startade hornmusikkåren i folkskolan, ledde den i flera år, bl a vid stora konserter i Margretegärde. Startade, ledde och var med och spelade i Uddevalla stadsmusikkår.
Målning som hobby. Haft utställningar. Skrivit otaliga artiklar och gjort översättningar.

(Hämtat ur Kuriren 28/2 1964 då Dahl skulle fylla 60 år).

Porträtt av Einar Dahl. Einar har på sig cylinderhatt, vit halsduk och överrock. Bilden är svartvit.