FYRARNAS APOSTEL
LOTSARNAS OCH FYRMÄNNENS EGEN PREDIKANT
JOHAN AXEL REHNBERG

Pastor J. A. Rehnberg ombord på sin första båt Seger 1. Pastorn är klädd i skepparmössa, skepparkavaj och långbyxor. Längst bak på båten syns en flagga. På fotot är skrivet i blått blått bläck "Pastor J.A. Rehnberg i sin första båt "SEGER""

Kapten Johan Axel Rehnberg ombord på ”Seger I” i Motala hamn ca 1917.

Krutgubbe och skärgårdsmissionär!
Johan Axel Rehnberg föddes den 13 maj 1868 i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Han var son till handlare Anders August Rehnberg och Selma Elisabet Matilda Kjellberg, Lerbäck socken. I unga år arbetade Rehnberg först som dräng och sedan som bagerigesäll. Han gifte sig 1889-12-29 med Ida Charlotta Andersdotter, född i Skövde 1860-09-02, och tillsammans fick de fem barn. 1893 blev Rehnberg baptist i Stockholms första Baptistförsamling och några år senare började han sin evangeliska bana som predikant i Norge och Sverige.

Rehnberg stannade med sin familj i Norge i sex år och verkade för baptistsamfundet i Oslo, Fredrikshald och Sarpsborg. 1902 blev han kallad att tillträda platsen som predikant för Lysekils Baptistförsamling varvid han efterträdde pastor J A Swedberg som varit verksam i församlingen sedan 1899. Tjänsten delades med två tredjedelars anställning hos Lysekils Baptistförsamling och en tredjedel hos Sällskapet Bohusläns Skärgårdsmission.

Sällskapet Bohusläns Skärgårdsmission hade bildats av en samling troende män och kvinnor ombord på ångaren ”Grebbestad” under en resa mellan Fjällbacka och Hunnebostrand i oktober 1894. Man hade då kommit att diskutera hur man bäst skulle kunna bedriva evangelisk verksamhet i den bohuslänska skärgården. Med hänsyn till områdets naturförhållanden bedömdes tillgång till segelbåtar eller andra farkoster var nödvändiga för verksamhetens bedrivande. Medlemmar från hela Bohuslän kom att ingå i sällskapet och vid ett möte i december 1894 övertog sällskapet en missionsbåt för verksamheten. J Borglin från Skåne blev den förste helårsarbetaren i sällskapets tjänst och förare av missionsbåten ”Frid”. Den förste evangelisten att verka på detta fält var pastor JA Swedberg. Från 1903 blev JA Rehnberg sekreterare i styrelsen för Sällskapet Bohusläns Skärgårdsmission.

Ångaren Grebbestad. Svartvitt foto

Ångaren Grebbestad.
Fotograf Karl Josefsson-Björk Foto från Digitalt museum.

I en intervju i Svenska Journalen inför sin 80-årsdag 1948 berättar JA Rehnberg om hur han anlände till Lysekil – en stormig oktoberdag 1902 som han för alltid skulle minnas:
Från Halden hade han avrest tillsammans med hustru och fem små barn med en båt som hette ”Olava”. Han hade oroat sig för färden men denna gick bra och familjen kom helskinnade fram till Strömstad. Därifrån skulle de resa vidare med en segelbåt till Lysekil men denna vågade inte Rehnberg åka med utan familjen tog istället Bohuslänska kustens ångare ”Albert Ehrenswärd” som just då låg inne i Strömstad och var på resa söderut. Intill den dag han satte sin fot i Lysekil var Rehnberg en obotlig landkrabba! Han hade alltid haft en stor respekt för sjön och var egentligen rädd för den. Att han skulle bli en aktiv sjöman och tillbringa flera månader om året på havet hade han då inga som helst tankar på!

Tvådelat foto. Till vänster ett foto från Strömstad hamn år 1933. I hamnen ligger ångare Olava. Till höger ett foto på ångaren Albert Ehrenswärd.

Till vänster Ångaren Olava i Strömstads hamn år 1933. Till höger ångaren Albert Ehrenswärd. Fotograf fotot på Albert Ehrenswärd Harry Lindbohm.
Foto från Digitalt museum.

Rehnberg fick då trots allt smak för havet och efter att den båt som sällskapet tillhandahöll hade slagits sönder i en storm skaffade han sig en egen 24 fots kosterbåt ”Trofast”. Denna hade han i fem år och använde såsom fortskaffningsmedel mellan Lysekil och närliggande fiskelägen och stenhuggerier. Han verkade som predikant i mellersta och norra delen av Bohuslän, läste navigation i Göteborg och tog skepparexamen.

”Trofast” blev dock för liten och han beslöt att skaffa en större båt och tillfället yppade sig då han blev erbjuden att köpa en förutvarande tulljakt ”Seger I” för 3500 kronor. Det var mycket pengar på den tiden och det var besvärligt att få fram summan men han lyckades. Nu startade sällskapet en ny verksamhet våren 1909 då Rehnberg med en segelbåt med 10 hkr Skandiamotor började besöka lots- och fyrplatser längs Bohuskusten. Första resan gjorde Rehnberg från Marstrand och norrut längs kusten mot norska gränsen tillsammans med Otto Länsberg och Bror Björkman. Avsikten var från början att årligen bara besöka platser längs Bohuskusten men samma år som nya båten inköptes gjorde Rehnberg ett besök hos konung Gustav V, och via landshövding Lagerbring i Göteborg fick han 350 kronor som kungen sedan skänkte honom. Landshövdingen frågade om inte Rehnberg kunde utsträcka sina resor söderut mot halländska kusten, vilket även blev fallet.
Hösten 1914 lämnade Rehnberg församlingsvården i Lysekil och då sällskapet övertog hela ansvaret för hans lön, lämnades frihet att från vår till höst få besöka lots- och fyrplatser samt fyrskepp runt hela svenska kusten ända upp till Haparanda. En verksamhet som kom att pågå i över 40 år!

År 1920 ansåg någon att han borde skaffa en större sjösäkrare båt och vid ett besök i Köpenhamn under en resa i Danmark hittade han en större jakt ägd av konsul Fisker. Efter förhandling fick han köpa båten för 20000 kronor. Han fick ett lån av en dansk firma Börjesson ett lån på 18000 kronor och köpet avslutades den 17 juli 1920. Omräknat i svenska pengar på den tiden blev det 13850 kronor. De båda båtarna seglades hem av Rehnberg med hustru Ida på Seger II och sonen M tillsammans med ? på Seger I. Väl hemma sålde han ”Seger I” för 7500 kronor.

Den nya jakten ”Seger II” mätte 40 fot, hade en segelyta av 90 kvm och var utrustad med en kelvinmotor om 30 hkr.

Svartvitt foto föreställande Seger II i Lysekil. På däck står pastor Rehnberg.

Pastor Rehnberg ombord på Seger II i Lysekil 1933.

En ung man vid namn Sven Köllerström, född 1913, från Uddevalla, vars föräldrar var starkt engagerade i Uddevalla Baptistförsamling och Sällskapet Bohusläns Skärgårdsmission, deltog vid åtminstone två dokumenterade tillfällen i pastor Rehnbergs missionsresor till fyrplatser runt Sveriges kust.

Fadern Mauritz Köllerströms första kontakt med Sällskapet Bohusläns Skärgårdsmission var som skeppspojk på missionsbåten ”Frid” när han fick tillfälle att följa med skepparen J Borglin ut på det ”stora havet”. Ett äventyr som M Köllerström själv beskriver i BSM:s minnesskrift 1935 ”Människofiske i Bohuslän”. 

Sven Köllerström sittandes i storseglet på Seger II. Skepparmössa på huvudet.

Här ser vi Sven i storseglet på Seger II.

Sven deltog i Rehnbergs missionsresa 1930, vilket dokumenterats i resedagbok, tidningsartiklar och fotografier.

Johan Axel Rehnbergs dagbok. Dagboken på det här uppslaget handlar om 11-12 augusti och han är i Höganäs och Landskrona.

Sven Köllerström dagbok.

 

Vid denna första resa som påbörjades i Lysekil den 15 juli 1930 seglade man runt södra Sverige till Öland vidare till Stockholm. Hemresan gick via Göta kanal och Seger II återkom till Lysekil först i november 1930. På grund av krånglande motor blev Seger II liggande i Landskrona från de 12 augusti till den 4 september och vid Bergs slussar blev man också kvar under en längre tid från den 12 oktober. Även här fick man rekvirera delar till motorn. Förutom Sven deltog även Rehnbergs hustru Ida Charlotta på resan. Hon fick tillbringa sin 70-årsdag ombord på Seger II i Landskrona. Då var pumpen på Seger II lagad och Sven uppvaktade tillsammans med Rehnberg ”överhovmästarinnan” som hon lekfullt kallas i Svens dagbok med nykokt kaffe på födelsedagens morgon.

Picknick i det gröna vid promenaden till Ölands norra udde

Här ser vi Rehnberg med fru Ida vid en picknick i gräset på Ölands norra udde.

3 stycken bilder bredvid varandra. Från väster Kapten Rehnberg underhåller nedre delen av seglet mot bommen. Den mittre bilden. Seger II vid kaj i Landskrona. Kapten Rehnberg underhåller även här nedre delen av seglet mot bommen. Längst till höger. Styrman Sven sitter på rufftaket och gör något underhållsarbete.

Foton från Landskrona hamn. I väntan på beställda delar till motorn sysselsätter sig kapten och besättning med puts och underhåll av Seger II.

Landskrona. Seger II vid kaj. Segel uppe. Bilden tagit snett bakifrån på styrbord sida.

Seger II i LAndskrona hamn.

Seger II slussas på väg hemåt. En person står i fören på båten och en på sidan av slussen. I förgrunden någon form av bros som person går på.

Seger II vid Bergs slussar 1930.

Den andra dokumenterade resan som Sven deltog i startade i maj 1933 och han återvände till Uddevalla i september. Från denna missionsresa finns förutom bevarade brevkort också ett hundratal fotografier från fyrplatser från Lysekil ända upp till Rödkallen utanför Piteå. Den fjärde september hade man kommit upp till Luleå och söndagen innan hade man besökt Rödkallen.

Rödkallens fyr utanför Piteå. Fyrtornet i bakgrunden och en typ skeppsklocka i en ställning på ett hustak i förgrunden.

Rödkallens fyrplats utanför Piteå- År 1933.

Från Lysekil styrde man färden mot Grundsund som första anhalt och en av de första fyrplatser man besökte var Islandsberg. Här ser vi Seger II lägga till vid Islandsberg och de medföljande passagerarna är sångare från Lysekil som ska delta i mötet.

Två bilder. Bilden till vänster är en landskaps bild av Lysekil sett från söder. Kallbadhuset i förgrunden och Lysekils kyrka i bakgrunden som dominerar bilden. Bilden till höger. Ett antal sångare är uppställda på däcket på en båt för fotografering.

Lysekil sett från söder och sångare på Seger II som lagt till vid Islandsberg. År 1933.

Islandsbergs fyrplats. En grupp människor står på klipporna nedanför själva huset.

Islandsberg.

På sina resor tog pastor Rehnberg inte bara med sig paket, hälsningar och nyheter som han förmedlade mellan de olika fyrplatserna – han transporterade även familjemedlemmar från en plats till en annan och medverkade på så sätt till gemenskap och avbrott i vardagens ensamhet. Till Pater Noster tar man med sig fyrmästaren vid Måseskärs hustru, fru Holm.

Landskapsbild på Måseskärs fyr. Fyren är placerad mitt i bilden. Fyren är en järnkonstruktion med lanterninen högst upp. Fyrtypen kallas Heidenstamfyr. Bostäderna är placerade till vänster i bilden. Till området går någon form av ledning fram på stolpar.

Måseskärs fyr.

Måseskärs fyr varifrån man sedan går man vidare till Pater Noster.

Seger II i hamn vid Paternoster. Två personer går på gångvägen från hamnen.

Här ligger Seger II i hamn vid Pater Noster.

Att Rehnberg var en välkommen gäst framgår med tydlighet i Svens dagböcker och brev.

Barn till vänster och kvinna till höger, stående utanför lanterninen på Pater Nosters fyr. Kvinnan håller armen om barnet.

Fyrmästare Holm vid Måseskärs fru tillsammans med dottern till fyrmästare Måneskiöld på Pater Noster vid lanterninen.

Tre personer står framför stengrunden till Varö fyr i Göteborgs södra skärgård. Fyrhuset är tvåfärgat och mot havet är huset vitt. Långt upp på den vita hussidan finns en balkong. Personerna är J.A. Rehnberg och Fyrmästare Björk och dennes hustru.

Här på besök vid Varö fyr i Göteborgs södra skärgård ses kapten JA Rehnberg tillsammans med fyrmästare Björk och dennes hustru.

Fem herrar klädda i sjömanskläder på däck på en båt. En av herrarna är J.A Rehnberg.

Rehnberg tillsammans med besättningen på Vinga fyrskepps däck.

I samband med firandet av sin åttioårsdag och jubileet av sitt fyrtionde år som fyrmissionär 1948 intervjuas JA Rehnberg i Svenska Journalen och berättar där om sina upplevelser till sjöss och han vidhåller sitt påstående: Gud har varit med i företaget!
Han hade då färdats runt den svenska kusten årligen i fyrtio år utan att liv eller båt gått till spillo och i artikeln berättar han om ett av de allvarligare olyckstillbuden som inträffade i de norra farvattnen:

”Det var säkert det året fyrmissionen kunde fira 25-årsjubileum. ”Seger II” styrde kurs från Ratan upp mot Bjuröklubb i styv vind. Två distansminuter sydost Bjuröklubb vräktes båten tvärs av en svår sjö. Sven Köllerström från Uddevalla, som det året var min medhjälpare ombord, var på däck, då bommen slog över och slungade pojken i sjön. Själv stod jag i styrhytten när blocket kom dansande och krossade fönstret, lyfte av hyttdörren och kastade den överbord. Loggen gick samma väg. Sven hade lyckligt nog snärjt in sig i skotet och kunde så småningom själv ta sig ombord. Allt redde upp sig till slut, och efter några timmar kunde vi vila ut i en hamn på fastlandet.”

Den 4 september skriver Sven hem till familjen i Uddevalla:
”Ha nu fått alla skador reparerade och allt är all right. Vi må alla utomordentligt väl efter alla strapatser. I söndags voro vi ut till Rödkallen och hade med oss en del sångare.”

Landskapsbild på draghällans fyr utanför Sundsvall. Längst till vänster och delvis en framför byggnaderna en skyddande mur. Förutom fyrhuset finns en högt placerad skeppsklocka. Högst upp på lanterninen vajar en svensk flagga.

Fyrplatsen Draghällan utanför Sundsvall 1933.

Sveriges minsta fyrskepp Grepen. På båtens sida står Grepen med stora bokstäver. Båten har två master den ena med en boll nästan längst upp som troligtvis är en radarreflektor. Längst bak vajar svenska flaggan. I mitten lanterninen högst upp på båten.

Grepen Sveriges minsta fyrskepp strax norr om Öregrund 1933.

Såvitt framgår av Svens brev och foton är det också så långt man kom sommaren 1933. Den 20 september meddelar Sven att han kommer till Uddevalla med tåg den 21 september. Rehnberg med hustru Ida återkom inte till Lysekil förrän i november.

Fru Rehnberg sitter i båten och rör runt i en kopp med kaffe

Fru Rehnberg dricker kaffe.

 

Ida Charlotta Rehnberg deltog vid de flesta av Rehnbergs missionsresor. Hon avled den 23 september 1934.

Fru Rehnberg på däck på Seger II. Båten ligger vid kaj.

Ida Rehnberg ombord på Seger II i Landskrona hamn 1930.

Åren 1934 till 1940 fortsätter Rehnberg sina resor som ensam besättningsman ombord på Seger II. I juni 1943 gifter han om sig med Eva Viola Mårtensson, född i Åsele 1915. Även hustrun i andra äktenskapet deltar i sin makes missionsresor, men efter dennes bortgång den 10 oktober 1949 återvänder hon till Västerbotten. Pastor Johan Axel Rehnberg är begravd på Dalskogens kyrkogård i Lysekil.

Enligt pastor Rehnberg hade ”Gud alltid hållit en skyddande hand över oss” och kanske blev han bönhörd genom den sång han brukade sjunga som ung:

O mästare bevara
och skydda mig alltfort.
Min båt är så liten
och havet är så stort
och vägen mellan skären
är okänd utav mig.
Och därför mina öden
jag anförtror åt Dig.

Seger II i okänd hamn. Till höger i bild äldre Standard bensinstation och till vänster större industrilokal. Bakom Seger II finns en kiosk och träd.

Seger II i Uddevalla hamn.

Källor
Arkiv:
• Sällskapet Bohusläns Skärgårdsmission, Bohusläns Föreningsarkiv
• Uddevalla Baptistförsamling, Bohusläns Föreningsarkiv
• Kyrkoböcker – Arkiv Digital
Tidningar:
• Svenska Journalen
• Bohusläningen
• Kuriren
• Väst-Svenska Dagbladet

Porträtt av J.A Rehnberg publicerat i någon tidning.