Bohuslänska curlingklubben

Bohuslänska curlingklubben bildades den 5 mars 1852 och är Sveriges äldsta curlingklubb. Det var Skottarna som tog med sig curlingen till Sverige. William Andrew Macfie var en Skotte som slog sig ner i Uddevalla på 1840-talet och han introducerade curlingsporten för Uddevallaborna och var även en av grundarna till Bohuslänska curlingklubben 1852.

Föreningens tidigaste handlingar och föremål har vi äran att förvara i våra samlingar. Vi gjort ett urval av föreningens tidiga historia i bilder.

Klubbens historia mellan 1852-2002 finns att ladda ner här.

Välklädda herrar spelar curling eller ser på. En person håller precis på att släppa stenen. Flertal curlingstenar ligger på isen.

Curlingspel i Uddevalla på 1880 talet


Text på baksida fotografi. Curlingspel i Uddevalla efter en fotografi tagen sedan överstruken text för några år sedan sedan normal text på 1880 talet. Grosshandlare Robert Thorburn, Telegrafkommissarie Åberg (spelare), Kyrkoherde Cajander ?, Godsägare Macfie (Anfasteröd) samt tryckt Alban E Thorburn.

Text på baksidan till ovanstående foto. Grosshandlare Robert Thorburn, Telegrafkommissarie Åberg (spelare), Kyrkoherde Cajander ?, Godsägare Macfie (Anfasteröd) samt tryckt Alban E Thorburn. Curlingspel i Uddevalla efter en fotografi tagen överstruken text ”för några år sedan” på 1880 talet

 

Utsida första protokollsboken för Bohuslänska Curlingklubben. Text på utsidan "Bohus Länska Curlingsklubben"

Första protokollsboken för Bohuslänska Curlingklubben från 1852.


Äldre skrift från 1852 på gulnat papper

Första protokollet den 5 mars 1852 samt del av föreningens stadgar märk väl det fantastiska språket i första stycket föreningens ändamål. ”Ändamål med klubben är, utom curlings spelet, hvilket utgör dess hufuvsyfte, att utveckla nordisk kraft och tilltagrenhet, härda hvars sak ens physik och i alla afseende öfva ridderlighet.”


7 välklädda herrar spelar curling på havsis. En har skridskor på fötterna. Bild från 1887

Curlingspel vid Badön, från vänster Alban E Thorburn, unge Henric (H ) Åberg (son t telegrafkommissarien), unge Richard Hedlund, W A Macfie 80 år spelande, telegrafkommissarie E Hedlund, ingenjör Ed Macfie, löjtnant Cronstedt. Fotot taget år 1887.

 

Äldre reklamblad för Thomas Thorburn The famous pioneer in the Manufacture of Curling Sones

Äldre reklamblad.

 

Svartvit bild på bal från ca 1910

Bohuslänska curlingklubben hade en bemärkelse dag den 21 januari varje år. Detta var födelsedagen för deras beskyddare Kung Oskar II och firades med anordnandet av en bal. Bilden är från en sådan bal ca 1910.

 

Välklädda herrar spelar curling eller ser på. En person håller precis på att släppa stenen. Flertal curlingstenar ligger på isen.

Nordiska spelen å Nybroviken 1901?

 

Text på baksida fotografi. 1901 Nordiska spelen å Nybroviken, spelande ingenjör Henry Thorburn. fr vänster Kabinettskammarherre L C Lewenhaupt, H M Konungen Oscar II, Hofjägmästare Thott (Skabersjö), Kammarherre T Nordenfeldt, Grosshandlare E G Lange, Herr Ernst Jacobi (med ryggen mot fotografen), Major Th Baumgarten, Kammarskrivare Gustaf Swanberg.

Text på baksidan ovanstående foto. Nordiska spelen å Nybroviken 1901?, spelande ingenjör Henry Thorburn. fr vänster Kabinettskammarherre L C Lewenhaupt, H M Konungen Oscar II, Hofjägmästare Thott (Skabersjö), Kammarherre T Nordenfeldt, Grosshandlare E G Lange, Herr Ernst Jacobi (med ryggen mot fotografen), Major Th Baumgarten, Kammarskrivare Gustaf Swanberg.

 

Äldre svartvitt foto Thomas Thorburn spelar curling