Bengt Blomdahl 1916-1996

Porträtt av Bengt Blomdahl
Bengt Blomdahl föddes 1916 och växte upp under enkla förhållanden i ett litet hus i arbetarstadsdelen Ramneröd i Uddevalla. Hans far Erik Blomdahl var byggnadssnickare och kommunpolitiskt aktiv där han under åren bland annat verkade som ordförande i Uddevalla Arbetarekommun, vice ordförande i Stadsfullmäktige och var rådman. Han blev dessutom som den första socialdemokraten invald i Kyrkorådet 1935.

Bengt Blomdahl, som startade sin yrkeskarriär som springpojke och sedan stensättare, skulle komma att gå i sin fars kommunpolitiska fotspår men hans största engagemang kom dock att utgöras av fackligt arbete inom Kommunalarbetareförbundet.

Vid 18-årsålder blev han aktiv inom Socialdemokratiska Ungdomsklubben Styrbord i vilken han sedan fick ordförandeskapet. Han var under många år också kassör i SSU-distriktet. 1946 efterträdde han sin far som ordförande i Uddevalla Arbetarekommun och han var dessutom ordförande i Kommunalarbetarförbundet avd 66, Uddevalla. Två år senare inleddes en lång karriär inom Svenska Kommunalarbetareförbundet, där han först startade som förhandlingsombudsman varefter han året därpå blev Studiesekreterare. 1972 valdes han till förbundsordförande, en post som han innehade under många år.

I ljudklippet nedan finns en intervju med Bengt Blomdahl som gjordes av Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm den 7/7 1981. Här berättar han bland annat om sin uppväxt i Uddevalla, sitt tidigare yrkesliv och fram för allt om sitt engagemang i föreningen SSU Styrbord. Intervjun finns också som transkriberad version. Nedan finns även en artikel ur tidningen Bohusläningen i samband med hans död 1996.

Tidningsartikel om Bengt BlombergFrån Bohusläningen 1996-10-26

Transkription av intervju med Bengt Blomdahl.

Logga arkivens dag