Livet på föreningsarkivet.

Arkivgruppen i Väst har den stora nöjet att presentera ”Livet på föreningsarkivet”. Denna film är producerad i samverkan med studenterna på Högskolan Väst och vi vill i samband med dagens premiär rikta ett stort tack till lärare och studenter vid kursen 3D-animation och visualisering som gjorde detta möjligt.

Arkivhälsningar

Bilden är en stillbild från filmen "Livet på föreningsarkivet" Bilden förställer 2 stycken 3D animerade personer i ett arkiv. En person visar vägen in till en arkivhylla medan den andre personen håller en låda i händerna.