NAD uppdaterat

NAD uppdaterat. Totalt finns nu 1890 arkiv från Bohusläns föreningsarkiv tillgängliga.
NAD är Riksarkivets nationella databas där finns material från alla arkiv, bibliotek, museer, föreningar och andra som förvarar arkiv från andra arkivbildare och som är tillgängliga för forskning.
Till NAD kommer du genom att klicka här.

Bild i dekorativt syfte. Skärmdump på Bohuslän-dals idrottsförbunds sida på NAD