Arkivera er historia

Oavsett om din förening har sina rötter i 1800-talet stora folkrörelse eller är en modern produkt av vår tids sociala medier så spelar den en viktig roll i vårt lands kulturarv.

Det är av största vikt att kunna berätta sin förenings historia vilket i sin tur kräver att föreningens arkivhandlingar bevarats och förvarats på bästa sätt. Samtidigt är föreningsarkiven viktiga ur ett forskningsperspektiv då de tillsammans med de offentliga arkiven har betydelse för förståelsen av större historiska sammanhang.

Vill er förening få en säker förvaring för era handlingar i brandsäkra lokaler? Eller behöver ni hjälp med att få ordning och reda i handlingarna? Läs mer om medlemskap för föreningar här intill.

Handlingar från upphörda organisationer kan efter överenskommelse kostnadsfritt lämnas till arkivet som gåva..