Rädda fotografier

Alla fotografier påverkas mer eller mindre av tiden. En del blir påverkade av dålig framkallningsteknik och en del är påverkade av solljus, oavsett anledning så gäller det att de räddas i tid och tänk på att även fotografier som förvaras på ett korrekt sätt kan påverkas.

Två sätt att rädda fotografier är att skanna eller fotografera av fotografierna. Att stoppa nedbrytningsprocessen är näst intill omöjligt.

Nedan visas ett exempel på ett fotografi som skannats in och sedan behandlats i ett bildbehandlingsprogram för att återställa det som det antagligen sett ut från början. På fotografiet UIS löpare som deltog i DM 1922.

Fyra löpare uppställda framför mindre byggnad. Löparna är tidsenligt klädda för året 1922. Fotografiet är gulnat.

Obehandlat fotografi

Fyra löpare uppställda framför mindre byggnad. Löparna är tidsenligt klädda för året 1922.

Fotografi behandlat i bildbehandlingsprogram

 

De här möjligheterna finns just nu, vad som går att göra i framtiden är det ju ingen som vet.

Kontakta oss för vidare rådgivning.

UIS logga