Semestertider på föreningsarkivet!

Den 18 juli – 5 augusti är arkivet semesterstängt. Vi öppnar åter måndagen den 8 augusti.

Insändare i äldre tidning med följande text. Insändt.) Till redaktionen för Lysekils tidning.) Anhåller om plats i Eder ärade tidning för nedanstående! Högt ärade herskaper! Emedan en stor del af de tjenare, som har åtföljt sitt husboendefolk hit till Lysekil, på det hjertligaste skulle önska sig en svängom någon afton; så få vi härmed på det ödmjukaste bedja våra ärade Herskaper låta musiken en afton för oss stämma upp till dans. Vi hoppas att herskapet härigenom ej sjelfva skulle förlora någon del af sitt nöje.  Med högaktning! Några efter dans längtande tjenare.Under tiden bjuder vi på denna insändare i Lysekils Tidning (15 augusti 1885) vilken är riktad till det badgästande herrskapet i Lysekil och där tjänstefolket utrycker en önskan om att också de ska få lov att ta sig en ”svängom” under sommarvistelsen.
Så glöm nu inte att låta musiken stämma upp till dans och ta er en svängom och framför allt att njuta av bad, sol och lata sommardagar. Trevlig sommar!

Bild i dekorativt syfte föreställande Förstasidan på Lysekilstidning 18850815