NAD uppdaterat

NAD uppdaterat. Totalt finns nu 1890 arkiv från Bohusläns föreningsarkiv tillgängliga. NAD är Riksarkivets nationella databas där finns material från alla arkiv, bibliotek, museer, föreningar och andra som förvarar arkiv från andra arkivbildare och som är tillgängliga för forskning. Du hittar till NAD via Ta del av arkiven och sedan Sök i arkiven.

Arkivens dag 2021

Bohusläns föreningsarkiv bjuder i år in till ett digitalt Arkivens Dag-firande. Årets tema är ”Röster i arkiven” och nedan levandegör vi arkiven genom bland annat ljudklipp innehållande intervjuer med föreningsaktiva personer från Bohuslän. Möt Bengt Blomdahl som var bördig från Uddevalla och som gjorde karriär inom Svenska Kommunalarbetareförbundet där han bland annat var förbundsordförande från […]

Arkivet fortsatt stängt

På grund av de nya skärpta restriktionerna och den ökade smittspridningen i vårt område kommer föreningsarkivet ha fortsatt stängt för forskarbesök och leveranser tills vidare.Personalen kommer under denna tid till stor del arbeta på distans och har då begränsad möjlighet att besvara samtal.Vid frågor hänvisar vi därför i första hand till vår e-postadress info(a)bohusarkiv.se